PROTAGONISTES

Electrowoman

És una molècula orgànica capaç de modificar les seves propietats en modificar la seva estructura, la qual cosa li confereix una gran versatilitat. Pot canviar la seva estructura electrònica i la seva geometria quan se li aplica un estímul extern, és un interruptor molecular. Té molta elasticitat i la capacitat de generar raigs. El seu vestit està format per una malla per adaptar-se a diferents superfícies, colors, etc.

Figura prima i esvelta. Estructures moleculars orbiten al seu voltant. Color gamma verds que simbolitzen la seva naturalesa orgànica.

Superpoders

  • És capaç de conduir l'electricitat sent extremadament flexible.
  • El seu gran secret és el seu poder multi-sensor, capaç de detectar precoçment diferents substàncies.
  • Treballa a nivell molecular, la qual cosa permet la miniaturització dels components elèctrics.

Característiques

És una molècula orgànica capaç de modificar les seves propietats en modificar la seva estructura, la qual cosa li confereix una gran versatilitat. Pot canviar la seva estructura electrònica i la seva geometria quan se li aplica un estímul extern, és un interruptor molecular. Té molta elasticitat i la capacitat de generar raigs. El seu vestit està format per una malla per adaptar-se a diferents superfícies, colors, etc.

El seu àmbit d'actuació

ENERGIA: Cèl·lules solars orgàniques per a sistemes fotovoltaics.

SENSORS: Films orgànics conductors per permetre desenvolupar avançats sensors flexibles de pressió i temperatura i sensors mediambientals, bioquímics i electroquímics

ELECTRÒNICA: Miniaturització de dispositius i construcció de pantalles flexibles.

Per saber-ne més

Electrònica molecular

L'electrònica molecular és una disciplina que busca desenvolupar circuits i dispositius electrònics a través de simples molècules. Aquesta electrònica permetrà aconseguir circuits molt més compactes i eficients que podrien ser integrats en nanodispositius. Aquest camp és a més interessant perquè proporciona una finestra ideal per descobrir les propietats intrínseques dels materials a nivell molecular.

Electrònica orgànica

L'electrònica orgànica consisteix a estudiar nous materials orgànics que permetin una tecnologia econòmica, plàstica i sostenible que substitueixi l'actual, basada en el silici. Un dels avantatges d'utilitzar materials orgànics (polímers o molècules petites) és que permetria arribar a una propietat molt desitjada, la flexibilitat, que permet construir pantalles flexibles. L'electrònica orgànica obre la porta a poder utilitzar tècniques més barates d'impressió dels materials sobre els elèctrodes, i que no necessitin forns amb elevada temperatura com en els dispositius basats en silici.

Interruptor molecular

Interruptor molecular és una molècula que pot canviar la seva estructura electrònica i la seva geometria quan se li aplica un estímul extern com ara la llum, un canvi de voltatge o un canvi de pH. Els interruptors moleculars són capaços de reconèixer a altres (bio)molècules

Transistors orgànics d'efecte de camp (OFETs)

Transistors orgànics d'efecte de camp (OFETs): unitats de lògica principals en els circuits electrònics, on en general funcionen com un interruptor o un amplificador. Es pot descriure com un dispositiu de tres terminals en què el corrent a través d'un semiconductor connectat a dues terminals es controla aplicant un voltatge a la tercera terminal.

Projecte finançat per:

Projecte finançat amb la col·laboració de la FECYT - Ministeri de Ciència i Innovació i del projecte d'Excel·lència Severo Ochoa de l'ICMAB-CSIC