PROTAGONISTES

Magnon

Està fet d'un òxid magnètic i no metàl·lic, com el granat d'itri-ferro. Genera un camp magnètic al seu voltant, per la qual cosa els objectes metàl·lics se li enganxen al cos. Pot controlar la intensitat del seu camp, si així ho desitja.

Aspecte metàl·lic / cromat. Color gamma blaus. Li agrada fer surf

Superpoders

  • Pot generar i detectar camps magnètics; té una memòria prodigiosa.
  • Pot llegir la informació emmagatzemada en un disc dur i canviar-la, pel que pot ajudar-nos a emmagatzemar la informació de forma més segura i eficient.
  • És capaç de guiar nanopartícules magnètiques a través de qualsevol medi, com les venes d'una persona.
  • És capaç de moure satèl·lits o asteroides, i a nivell geològic podria controlar la lava o les erupcions volcàniques, o el rumb d'alguns animals migratoris.
  • Pot llegir els camps magnètics del cervell i detectar anomalies; és capaç de llegir la ment.

Característiques

Està fet d'un òxid magnètic i no metàl·lic, com el granat d'itri-ferro. Genera un camp magnètic al seu voltant, per la qual cosa els objectes metàl·lics se li enganxen al cos. Pot controlar la intensitat del seu camp, si així ho desitja.

El seu àmbit d'actuació

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ: Aconseguir que l'emmagatzematge d'informació sigui més segur i eficient.

MEDICINA: En guiar les nanocàpsules i altres tipus de molècules o fàrmacs pel cos, utilitzant nanopartícules magnètiques, i en detecció de tumors o lesions de manera no invasiva.

SENSORS: Sensors en dispositius com el cotxe autònom; en sensors de drons, avions, coets, o robots de tota mena. També en sensors diminuts dins del cos que ens indicarien el nostre nivell de salut (alt o baix en sucre, en proteïnes, si estem a prop d'un atac de cor ...)

TIC: Neuromorphic computing per detectar estats d'ànim a partir de l'expressió facial

Per saber-ne més

Magnetisme

el magnetisme és una interacció física per la qual alguns objectes produeixen forces d'atracció o repulsió sobre altres materials. Existeixen materials a la naturalesa que generen camps magnètics de forma espontània, que es coneixen com imants. Tots els materials són influïts en major o menor mesura, per la presència d'un camp magnètic.

Camps magnètics

Un camp magnètic és la descripció matemàtica de la influència magnètica dels corrents elèctrics i dels materials magnètics. Els camps magnètics es produeixen per qualsevol càrrega elèctrica en moviment. Però a més de la càrrega elèctrica, els electrons transporten també una propietat intrínseca anomenada espín, que està relacionada amb les propietats magnètiques de la partícula.

Projecte finançat per:

Projecte finançat amb la col·laboració de la FECYT - Ministeri de Ciència i Innovació i del projecte d'Excel·lència Severo Ochoa de l'ICMAB-CSIC