PROTAGONISTES

Superconductor

Està fet d'un material ceràmic compost d'òxids d'itri, bari i coure. És bastant fràgil, però està suportat sobre una estructura en forma de capes molt resistent. El seu secret resideix que en la seva estructura cristal·lina alberga nanopartícules incrustades. Necessita baixes temperatures per funcionar, per això sempre està gelat.

Guspires recorren el seu cos. Color en gamma de blaus. Efecte de levitació en els peus.

Superpoders

  • Té el poder de conduir el corrent elèctric sense pèrdues d'energia.

  • És capaç de generar camps electromagnètics de gran intensitat.

  • És capaç de levitar sobre un imant.

Característiques

Està fet d'un material ceràmic compost d'òxids d'itri, bari i coure. És bastant fràgil, però està suportat sobre una estructura en forma de capes molt resistent. El seu secret resideix que en la seva estructura cristal·lina alberga nanopartícules incrustades. Necessita baixes temperatures per funcionar, per això sempre està gelat.

El seu àmbit d'actuació

FÍSICA DE PARTÍCULES: En grans instal·lacions científiques com acceleradors de partícules, per crear grans camps magnètics i accelerar les partícules per generar col·lisions de gran energia.

ENERGIA: Els imants superconductors s'utilitzen per produir energia de fusió; En generadors que transformen l'energia mecànica en electricitat (generadors eòlics i hidràulic) més lleugers i eficients; cables que condueixen l'electricitat sense pèrdues.

MEDICINA: Aparells de Ressonància Magnètica Nuclear; per tractar el càncer (teràpia d'hadrons) en substitució de la radioteràpia.

ELECTRÒNICA: En circuits amb aplicacions en telecomunicacions, sensors altament sensibles per a l'exploració mineral i oceanogràfica, construcció de computadores quàntiques o criptografia quàntica.

TRANSPORT: Trens que leviten

Per saber-ne més

Superconductivitat

La superconductivitat: és la capacitat intrínseca que posseeixen certs materials per conduir el corrent elèctric sense resistència ni pèrdua d'energia en determinades condicions. La resistència d'un superconductor descendeix bruscament a zero quan el material es refreda per sota de la seva temperatura crítica. La superconductivitat és un fenomen de la mecànica quàntica. Comparat amb el coure, els superconductors d'elevada temperatura poden transportar de 5 a 20 vegades més corrent.

Efecte Meissner

L'efecte Meissner: consisteix en la desaparició total del flux del camp magnètic a l'interior d'un material superconductor per sota de la seva temperatura crítica. És a dir que el camp magnètic s'anul·la completament a l'interior del material superconductor i les línies de camp són expulsades de l'interior del material. L'expulsió del camp magnètic del material superconductor possibilita la formació d'efectes curiosos com la levitació d'un superconductor a baixa temperatura sobre un imant.

Nanopartícules en els superconductors

La presència de nanopartícules en els superconductors: permet generar superconductors sense resistència elèctrica fins i tot en la presència de camps magnètics 100 vegades més grans que el de la terra. Aquestes nanopartícules ajuden a dominar els camps magnètics causats pel corrent dins del cable, augmentant la seva capacitat de transportar el corrent sense dissipació.

Projecte finançat per:

Projecte finançat amb la col·laboració de la FECYT - Ministeri de Ciència i Innovació i del projecte d'Excel·lència Severo Ochoa de l'ICMAB-CSIC